• Çünkü yüksek güvenlikli bir yöntemdir
  • Çünkü başarı oranı yüksektir
  • Çünkü hasta memnuniyet oranı yüksektir
  • Çünkü komplikasyon oranları düşüktür
  • Çünkü ameliyat sonrası ağrı azdır
  • Çünkü hastane yatış süresi kısadır
  • Çünkü tüm gelişmiş ülkelerde tercih edilen ameliyat yöntemidir